Kolejna płyta z Festiwalu Musica Sacromontana


Kolejny album płytowy z muzyką z festiwalu Musica Sacromontana trafił do rąk melomanów. Na krążku zarejestrowane zostały Missa ex D Józefa Zeidlera i Symfonia D-dur Antoniego Habla. Promocja wydawnictwa miała miejsce w świętogórskim refektarzu. (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu