Prestiż i obowiązek. OSP Babkowice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym


Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Babkowic w gminie Pępowo została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Teraz druhowie z Bakowic będą mogli uczestniczyć w akcjach ratowniczych nie tylko w gminie i powiecie, ale także poza nimi. (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu