Jubileusz Świętogórskiej Orkiestry Dętej


Pięćdziesiąt lat temu, w 1968 roku reaktywowana została Świętogórska Orkiestra Dętą. Jej muzyka, podobnie jak przed wiekami muzyka Kapeli Świętogórskiej towarzyszy uroczystym liturgiom w bazylice, ale co raz częściej zespół koncertuje poza murami kościoła. (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu