XL Sesja Rady Miejskiej w Gostyniu


Na 40 sesji Rady Miejskiej w Gostyniu obradowali rajcy. W porządku obrad znalazły się między innymi uchwały: zmieniającą uchwałę budżetową na 2018 r., w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i poddawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gostyń, w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” i przystąpienie do Stowarzyszenia Gminy Gostyń. Zapraszamy do obejrzenia obrad. (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu