J. Kulak – To kolejny podatek narzucony pośrednio na naszych mieszkańców. Gmina Gostyń musi zapłacić 300 tysięcy złotych Wodom Polskim


Powstałe na początku 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowiada za zagospodarowanie wód na terenie naszego kraju. Instytucja finansowana jest z opłat za pobór wód, opłat z usług wodnych oraz dotacji pochodzących z budżetu państwa. Według wyliczeń Gmina Gostyń za 3 kwartały roku musi do Wód Poskich odprowadzić ponad 300 tysięcy złotych. Burmistrz J. Kulak, twierdzi że to kolejny podatek, który pośrednio dotknie każdego mieszkańca.(dw)

Pogoda Gostyń z serwisu