J. Kulak – Mam takie założenie, że w następnych latach będziemy chcieli spłacić w całości kredyt gminy


111 milionów złotych dochodów, 112 milionów wydatków w tym ponad 15 milionów na inwestycje – taki plan finansowy na przyszły rok przyjęła Rada Miejska w Gostyniu. W dyskusji nad uchwałą budżetowa radni spierali się między innymi o inwestycje w sołectwach, szczególnie o budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Daleszynie. Ostatecznie jednak przyjęli stosunkiem głosów 18 – za, przy 3 wstrzymujacych się projekt zaproponowany przez burmistrza Jerzego Kulaka. Włodarz zapowiedział też że jego celem jest całkowita spłata 13 milionów zł. zadłużenia gminy w ciągu następnych 4 lat. Zobacz co znalazło się w budżecie Gminy Gostyń na 2018 rok. (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu