XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Gostyniu


Budżet Gminy Gostyń na 2018 rok przyjęli rajcy podczas 34 Sesji Rady Miejskiej w Gostyniu. W porządku obrad czwartkowego posiedzenia było także podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2018 – 2024 oraz wnioski i zapytania radnych. Zapraszamy do obejrzenia obrad.

Pogoda Gostyń z serwisu