Są pieniądze na założenie własnej firmy

up_dzialalnosc_gospodarcza12 tysięcy złotych, to kwota jaką można otrzymać z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu na założenie własnej firmy. Jednym z warunków dostania wsparcia jest ukończony 30 rok życia. Czasu na zgłoszenie jest niewiele, bo wypłata środków musi się odbyć do 28 grudnia.

PUP w Gostyniu posiada jeszcze środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej dla 7 mężczyzn powyżej 30 roku życia. Wysokość przyznawanych środków dla 1 osoby to kwota 12 000 zł.

 Warunki: rejestracja w PUP w Gostyniu jako osoba bezrobotna, płeć mężczyzna, ukończony 30 rok życia.

Dodatkowe wymagane kryterium: wykształcenie max. średnie lub aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub os. bezrobotna od min. 12 miesięcy lub os. pow. 50 roku życia. Rozpatrzenie środków: w trybie przyśpieszonym

 Ogłoszenie o srodkach na pod dzial gosp dla mezczyzn pow 30 z dn 14122017Wypłata środków:  jeszcze w tym roku  – najpóźniej do 28.12.2017 r. Środki przyznawane są w ramach projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (III)” w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Środki będą wypłacone jeszcze w grudniu, a rozpatrzenie wniosku nastąpi w trybie przyspieszonym.

Pogoda Gostyń z serwisu