Gostyński szpital bez dyrektora. Piotr Miadziołko zrezygnował

szpital_1Piotr Miadziołko zrezygnował z zarządzania gostyńskim szpitalem. Dziś Zarząd Powiatu Gostyńskiego rozpoczął procedurę przygotowania konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ. Starostwo wydało w tej sprawie oświadczenie. Stanowisko Zarządu Powiatu Gostyńskiego w sprawie złożenia wypowiedzenia umowy przez dyrektora SPZOZ Piotra Miadziołkę.

„4 grudnia Zarząd Powiatu Gostyńskiego rozpoczął procedurę związaną z ogłoszeniem konkursu na dyrektora SPZOZ w Gostyniu. Obecny dyrektor Piotr Miadziołko złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Wcześniej zarząd powiatu analizował przygotowany przez dyrektora program naprawczy, który nie otrzymał oceny pozytywnej. Dokument będzie również podlegał ocenie rady powiatu podczas najbliższej sesji zaplanowanej na 14 grudnia.

Zarząd powiatu zdaje sobie sprawę z uwarunkowań funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zdecydowanie zbyt małe środki przekazywane z budżetu państwa w sposób szczególny determinują kondycję zwłaszcza niewielkich placówek, do których należy SPZOZ w Gostyniu. Zarząd oczekuje jednak nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania gostyńskiego szpitala. Do 28 lutego placówką pokieruje Piotr Miadziołko. Komisję konkursową powoła rada powiatu.”

Pogoda Gostyń z serwisu