Podziękowania za wsparcie Festiwalu Musica Sacromontana


Organizatorzy festiwalu Musica Sacromontana podsumowali tegoroczne wydarzenia muzyczne na Świętej Górze. Podziękowali także wszystkim, którzy wspierali ich w organizacji świętgórskich koncertów. Mecenasi kultury, patroni medialni i osoby zaangażowane w przygotowanie festiwalu odebrali specjalnie przygotowane upominki. Zaproszeni zostali także na koncert w ramach Świętgorskich Zaduszek Jazzowych. (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu