Wybory Małej Miss Lata z 2002 roku


Cofamy się do 2002 roku. W Parku Miejskim wybierano Małą Miss Lata. Rozpoznajecie kogoś? (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu