Hutnik rozdaje kasę na kulturę!

hutnik_plus_1Masz pomysł na atrakcyjne wydarzenie kulturalne w Gostyniu? Myślisz że możesz zainteresować tym innych? Brakuje Ci pieniędzy i wsparcia? Zgłoś swój projekt do Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik. W ramach programu Hutnik Plus do rozdysponowania jest 22 tysiące złotych na ciekawe działania kulturalne.

GOK Hutnik bierze udział w programie Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury +. Już od kilu miesięcy w jego ramach prowadzone były konsultacje, warsztaty i przygotowywane diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gostynia. Podsumowaniem tych działań jest zaproszenie do konkursu grantowego.

- W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Gostyń i grupy nieformalne, organizacje pozarządowe nie posiadające osobowości prawnej, liderzy, osoby prywatne, bez względu na wiek – mówi Joanna Długa z GOK Hutnik.

Każdy chętny może zgłosić swój pomysł, napisać projekt na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony gok.gostyn.pl. Projekty powinny odkrywać, rozwijać i wspierać oddolne inicjatywy kulturotwórcze gostyńskiej społeczności lokalnej, których uczestnikami będą mieszkańcy Gminy Gostyń, animować społeczność lokalną do osobistego zaangażowania się w kreowanie życia kulturalnego swojego otoczenia. Działania inicjatorów dofinansowanych projektów wspierał będzie GOK Hutnik.

Przygotowując projekty warto zapoznać się z diagnozą potrzeb jak przygotowana została w ramach projektu Hutnik+.

- Rekomendujemy w niej miejsca, rodzaje działań i grupy potencjalnych odbiorców – dodaje Joanna Długa.

Termin zgłaszania inicjatyw mija 14 czerwca. Do tego dnia wypełnione formularze należy dostarczyć do sekretariatu GOK Hutnik. Te projekty, które przejdą pozytywnie ocenę formalną trafią na giełdę inicjatyw.

- Projekty do dofinansowania zostaną wybrane w jawnym glosowaniu przez autorów złożonych w konkursie pomysłów oraz jury eksperckie każdy przedstawiciel projektu będzie miał 5 minut na prezentację inicjatywy, oraz 2 minuty na dopytanie komisji oceniającej – wyjaśnia Joanna Długa – w głosowaniu uczestniczyć będzie jury eksperckie i sami autorzy projektów – dodaje.

Całkowita pula środków przeznaczona na konkurs to 22 tysiące złotych. Koszt realizacji jednego projektu nie mogą przekroczyć 7 tysięcy złotych (brutto). Jak planują przedstawiciele GOK Hutnik do realizacji skierowanych może zostać 3 do 7 projektów. (regulamin konkursu tutaj) (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu