Są pieniądze na lokalne działania

pieniadzePonad 100 tysięcy złotych może trafić do aktywnych organizacji i grup nieformalnych w ramach dwóch konkursów grantowych ogłoszonych przez Stowarzyszenie Dziecko. Termin składania wniosków do konkursu „Działaj lokalnie” mija 23 maja, a do konkursu PGS 30 maja.

Już po raz 10 w powiecie gostyńskim ogłoszony został konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Operatorem programu w powiecie gostyńskim jest Stowarzyszenie Dziecko. W ramach dotychczasowych edycji konkursu we wszystkich gminach powiatu gostyńskiego zrealizowanych zostało ponad 100 różnorakich projektów, od inwestycji w place zabaw, miejsca spotkań, obiekty sportowe i rekreacyjne po imprezy, festyny, rajdy i spotkania tematyczne. W tym roku na lokalne działania ze środków programu przeznaczona została kwota minimum 55 tysięcy złotych. O te pieniądze mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Regulamin programu i formularze wniosków znaleźć można na stronie www.dzialajlokalnie.gostyn.pl. Termin nadsyłania wniosków mija 23 maja.

50 tysięcy złotych to pula pieniędzy w konkursie Powiatowych Grantów Społecznych. Celem konkursu jest wsparcie projektów, integrujących lokalną społeczność. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. PGS realizować mogą Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, grupy sąsiedzkie, grupy hobbystyczne na terenach wiejskich, a także Rady Osiedli i młodzież na terenach miejskich, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Ten konkurs dofinansowany został ze środków powiatu gostyńskiego. Szczegóły dotyczące PGS dostępne są na stronie www.ngo.gostyn.pl. Termin nadsyłania wniosków mija 30 maja.

Pogoda Gostyń z serwisu