Marian Sobkowiak nie żyje

m_sobkowiakNie żyje Marian Sobkowiak, ostatni członek Czarnego Legionu, inicjator kontaktów Gostynia i Drezna, wielki orędownik polsko-niemieckiego pojednania. Miał 92 lata. Msza pogrzebowa rozpocznie się w najbliższą środę 15 lutego o godz. 12.30 w kościele pw. Ducha Świętego w Gostyniu. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Marian Sobkowiak urodzil się 7 grudnia 1924 roku w Gostyniu. Istotne piętno na Jego życiorysie odcisnęła II wojna światowa. W wieku 16 lat przystąpił do Tajnej Organizacji Wojskowej „Czarny Legion”, która w kwietniu 1940 roku zawiązała się na terenie ziemi gostyńskiej. W kwietniu 1941 został aresztowany. Trafił do więzienia w Rawiczu, a następnie do Zwickau. Wyrokiem z 13 maja 1942 roku skazany został na 2 lata obozu karnego. Przebywał w obozach koncentracyjnych w Gross-Rosen i Sachsenhausen.
Po powrocie do Gostynia pracował zawodowo. Przez wiele lat związany był z drukarstwem.
Równocześnie angażował się w pracę organizacji kombatanckich – Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a potem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Ze swoimi kolegami, głównie czarnolegionistami, którzy tak jak On przeżyli wojnę, podjął działania na rzecz upamiętnienia losów zgilotynowanych w Dreźnie w czerwcu 1942 roku członków tej organizacji. W latach 70. ubiegłego stulecia był współinicjatorem nawiązania kontaktów ze związkiem niemieckich antyfaszystów. Relacje te zaowocowały cyklem działań na rzecz pojednania między Polakami a Niemcami.
Gdy w Dreźnie zrodziła się idea odbudowy zniszczonego w wyniku bombardowania miasta w lutym 1945 roku Kościoła Marii Panny (Frauenkirche), Marian Sobkowiak należał do grupy inicjującej w Gostyniu publiczną zbiórkę na ten cel. Za zebrane pieniądze, przy wsparciu samorządu, sfinansowano rzeźbę z piaskowca w kształcie płomienia, którą przekazano w roku 1999. Wieńczy ona jedną z wież zrekonstruowanego i poświęconego w 2005 roku kościoła, uważanego za światowy symbol pojednania.
Za swą działalność na tym polu Marian Sobkowiak był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany – nie tylko na szczeblu lokalnym. W roku 2006 przyznany Mu został „Laur Gostynia”, trzy lata później otrzymał Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, a także tytuł „Zasłużony dla Powiatu”, w roku 2010 odebrał Medal Honorowy Miasta Drezna, zaś w roku 2015 – Medal „Misja Pojednania”.
25 czerwca 2005 roku na cmentarzu katolickim w Dreźnie odsłonięto uroczyście tablicę upamiętniającą śmierć na gilotynie 12 członków „Czarnego Legionu”, ufundowaną dzięki hojności parafian gostyńskiej parafii farnej. To miejsce pamięci jest efektem wieloletnich starań, w które aktywnie angażował się Marian Sobkowiak. Był On także inspiratorem działań, w których efekcie, z inicjatywy środowiska kombatanckiego, na cemntarzu w Gostyniu stanął pomnik poświęcony „Czarnemu Legionowi”. Na pamiątkowej tablicy umieszczono nazwiska członków tej organizacji zgilotynowanych w Dreźnie oraz zamęczonych w licznych obozach pracy i obozach koncentracyjnych. Odsłonięcie nastąpiło 13 czerwca 2010 roku. (dw, um w gostyniu)

Pogoda Gostyń z serwisu