1,8 miliona na drogę i cyfryzację

drogaPonad 1,8 miliona złotych ze środków zewnętrznych trafi do powiatu gostyńskiego w najbliższych dwóch latach. Samorząd powiatowy otrzyma blisko milion na modernizację drogi w Dzięczynie i ponad 800 tysięcy na cyfryzację geodezyjnych rejestrów publicznych.

977 tysięcy złotych wyniesie dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na przebudowę drogi powiatowej 4803P. Wniosek powiatu znalazł się na 13 miejscu listy rankingowej. W ramach inwestycji wyremontowany zostanie kilometrowy odcinek tej drogi w Dzięczynie. Według planów w ramach inwestycji wykonane zostaną odpowiednie wyrównania, prawidłowe spadki, wzmocnienia i uszczelnienie nawierzchni, nowe chodniki oraz ciąg pieszo – rowerowy. Powstanie nowa nawierzchnia drogi, umocnione zostaną pobocza, pojawią się bariery ochronne oraz bezpieczne przejście dla pieszych. Całość remontu kosztować będzie 1,954 miliona złotych. Brakujące pieniądze dołożą powiat gostyński i gmina Poniec. Przypomnijmy, to drugi odcinek na tej drodze jaki zostanie wyremontowany. W 2016 modernizację przeszła trasa z Krobi do Pudliszek.

Drugi wniosek powiatu, na modernizację drogi z Wziąchowa do Kromolic, znalazł się na odległym, 35. miejscu na liście rankingowej i prawdopodobnie nie otrzyma dofinansowania.

Ponad milion złotych ma kosztować cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. W najbliższych dwóch latach powiat otrzyma na to zadanie środki z Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji części ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu gostyńskiego oraz cyfryzację zasobu geodezyjnego. Zakupione zostanie oprogramowanie pozwalające na lepszą obsługę uzupełnionych rejestrów i danych. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami wyposażony będzie ponadto w sprzęt umożliwiający sprawne udostępnianie zgromadzonych baz – pozwoli to na bezpośredni dostęp i zakup informacji bez konieczności wizyty w urzędzie. Dofinansowanie z WRPO to 85% wartości projektu, resztę stanowić będzie wkład własny powiatu gostyńskiego. (dw, foto. archiwum))

Pogoda Gostyń z serwisu