Budżet powiatu przyjęty

sesja_powiat73 milionów dochodów, 71 milionów wydatków i 8 milinów na inwestycje – tak wygląda uchwalony przez Radę Powiatu Gostyńskiego budżet tego samorządu na 2017 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej opowiedzieli się radni koalicji SKW-PSL, od głosu wstrzymali się rajcy SLD. (posłuchaj dyskusji nad budżetem)

O założeniach budżetu powiatu na 2017 mówiliśmy już wcześniej (http://telewizjagostyn.pl/?p=5407). Podczas sesji budżetowej za jego przyjęciem opowiadali się radni koalicji, którzy w swych wystąpieniach przekonywali że jest to dobry plan finansowy na przyszły rok. Wątpliwości do zasadności niektórych wydatków mieli rajcy SLD. Najwięcej emocji wzbudziło wystąpienie radnego Zbigniewa Kulaka, który zaproponował aby przeniesienie części środków z budżetu Wydziału Promocji i Rozwoju na stypendia dla uczniów i studentów. Według niego budżet tego wydziału rośnie i będzie wyższy w 2017 niż w bieżącym. Stwierdzenie radnego SLD sprostowała skarbinik powiatu Eleonora Gościniak

- Wydatki na dzień 30 września 2016 roku wynoszą 230 387 złotych, a planowane na 2017 – 218 100 złotych – mówiła.

Krytycznie do wystąpienia Zbigniewa Kulaka odniósł się również radny Zenon Norman. Swego klubowego kolegi bronił za to radny Grzegorz Grzegorzewski. Ostatecznie radny Zbigniew Kulak nie złożył wniosku o zmianę w budżecie. Uchwałę budżetową w głosowaniu poparli radni SKW i PSL, 3 radnych SLD wstrzymało się od głosu. Posłuchaj dyskusji nad budżetem powiatu. (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu