Studenci dostaną po 210 zł

gostyn_zPonad 55 tysięcy złotych przeznaczył samorząd Gostynia na stypendia dla studentów z gminy. Wsparcie otrzyma 29 osób studiujących na uczelniach w Poznaniu, Wrocławiu, Lesznie i Toruniu. Stypendyści otrzymywać będą po 210 zł miesięcznie.

Do Komisji Stypendialnej w tym roku wpłynęły 32 wnioski od studentów, mieszkańców gminy Gostyń. 6 z nich dotyczyła stypendiów socjalnych, 26 za wyniki w nauce. Komisja pozytywnie zaopiniowała 29 wniosków. Burmistrz Gostynia przyznał stypendia:

Weronice Andrzejewskiej – studentce Politechniki Poznańskiej, Kacprowi Andrzejewskiemu – studentowi Collegium Da Vinci w Poznaniu, Natalii Bachosz – studentce Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Mikołajowi Bidermanowi – studentowi Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Michalinie Ciechanowskiej – studentce Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Darii Teresie Glurze – studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Julii Głowackiej – studentce Politechniki Poznańskiej, Adamowi Gramali – studentowi Politechniki Poznańskiej, Joannie Agnieszce Grockiej – studentce Uniwersytetu Wrocławskiego, Krzysztofowi Grockiemu – studentowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Paulinie Hądzlik – studentce Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Angelice Krupie – studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Julicie Łagockiej – studentce Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Paulinie Łagódce – studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Agnieszce Maćkowiak – studentce Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, Sandrze Majewskiej – studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Natalii Malepszak – studentce Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Sonii Napieraj – studentce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Monice Olejniczak – studentce Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Magdalenie Pabich – studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ilonie Paczyńskiej – studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Agacie Pankiewicz – studentce Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Katarzynie Półtoraczyk – studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Małgorzacie Annie Radkowskiej – studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marcie Marii Radwańskiej – studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Joannie Barbarze Skorupka – studentce Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Michalinie Sobeckiej – studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Adriannie Strzelec – studentce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Tomaszowi Suwale – studentowi Politechniki Wrocławskiej.

Gmina przeznaczyła na stypendia 55.470 zł. Każdy ze stypendystów otrzymywał będzie 210 zł miesięcznie. (dw)

Pogoda Gostyń z serwisu