Elektrownie węglowe niosą śmierć

kopalniaBudowa kopalni odkrywkowej, a w ślad za nią elektrowni węglowej, w południowo-zachodniej Wielkopolsce to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców regionu. Według raportu „Ciemna chmura Europy”, przygotowanego przez międzynarodowe organizacje Health and Environment Alliance (HEAL), Climate Action Network Europe (CAN), WWF oraz Sandbag, polskie elektrownie co roku powodują śmierć ponad 5800 osób. To najgorszy wynik w Unii Europejskiej! Komunikat w tej sprawie przysłało nam Stowarzyszenie Przedsiębiorczość dla Ekologii. 

W raporcie „Ciemna chmura Europy” przeanalizowano skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez wszystkie elektrownie Unii Europejskiej. Dane są zatrważające – energetyka oparta na węglu powoduje przedwczesny zgon 22900 osób mieszkańców Starego Kontynentu rocznie. Ponadto jest odpowiedzialna za dziesiątki tysięcy zachorowań – począwszy od chorób serca po nowotwory – co dodatkowo generuje olbrzymie koszty zdrowotne związane ze skutkami oddychania zanieczyszczonym powietrzem, sięgające nawet 62 miliardów euro.

Za ponad 5800 zgonów rocznie odpowiedzialne są tylko polskie elektrownie węglowe, co stawia krajową energetykę na pierwszym miejscu wśród największych trucicieli w Unii Europejskiej. Opalana węglem brunatnym elektrownia w Bełchatowie – często stawiana jako wzór dla mieszkańców regionów, w których planowana jest budowa kopalni odkrywkowych i nowych bloków węglowych – emituje najwięcej zanieczyszczeń, powodując rocznie ok. 1270 zgonów i generując koszty zdrowotne w wysokości średnio 1,790 mld euro. W pierwszej piątce najbardziej trujących elektrowni w Europie znalazły się jeszcze dwa inne polskie obiekty: Kozienice (650 zgonów) i Rybnik (480).

- Polski sektor energetyczny truje najbardziej ze wszystkich w Europie. Jeżeli chcemy oddychać czystym powietrzem, to warunkiem koniecznym jest odejście od węgla wkraju i jednocześnie łączenie wysiłku transformacji energetycznej również z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – mówi Dariusz Urbaniak z organizacji WWF, która była jednym z autorów raportu.

- Raport jest niepokojący i wyraźnie pokazuje, jak negatywne skutki dla lokalnej społeczności może mieć energetyka oparta na węglu. To dane, których nie można nie brać pod uwagę przy planowaniu kolejnych inwestycji, takich jak budowa kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce – zauważa Leszek Wenderski, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorczość dla Ekologii, którego jednym z celów jest ochrona województwa wielkopolskiego przed nadmiernym uprzemysłowieniem w celu zachowania obszarów cennych rolniczo. (Stowarzyszenie Przedsiębiorczość dla Ekologii, tytuł – redakcja)

Pogoda Gostyń z serwisu