Wyniki matur w powiecie. LO w Gostyniu na czele

liceumBlisko 84% uczniów z zarządzanych przez powiat szkół ponadgimnazjalnych zadało tegoroczny egzamin dojrzałości. Do matur przystąpiło 388 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu i Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu. Najlepiej wypadło gostyńskie Liceum Ogólnokształcące.

325 absolwentów z 4 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gostyńskiego może świętować zdanie egzaminu dojrzałości. Wyniki matur podała wczoraj Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.

Najlepsze wyniki w powiecie uzyskali uczniowie gostyńskiego Liceum Ogólnokształcącego. W tej szkole do egzaminu przystąpili wszyscy absolwenci – 118 osób. Tylko pięcioro z nich nie zdało matury, będą oni jednak mieli okazje do poprawki w sierpniu.

- Na poziomie podstawowym z przedmiotów obowiązkowych uzyskaliśmy bardzo wysokie wyniki, znacznie powyżej średniej okręgu. Poziom rozszerzony: dobrze wypadły egzaminy z języków obcych oraz części humanistycznej i historycznej.  Wart jest również podkreślenia fakt, że wysoki wynik uzyskali abiturienci przystępujący do egzaminu z geografii. Po raz pierwszy uczniowie przystąpili do egzaminu z  filozofii uzyskując  wysokie wyniki – podsumowuje Lucyna Tęga, dyrektor placówki.

W Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu do matury przystąpiło również 118 uczniów, a zdało ją 92. Możliwość poprawki na jeszcze 23 absolwentów.

- Wyniki matur są zadowalające, zdawalność wyniosła 78 %, co w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi wynoszącymi 68,4% zdawalności w szkołach typu technikum, daje korzystny dla szkoły porównanie. W znaczący sposób poprawiła się zdawalność egzaminu z matematyki, natomiast słabiej w tym roku wypadła matura z języka angielskiego. Spośród abiturientów , którzy nie uzyskali świadectwa dojrzałości większość może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Liczymy, że sierpniowe poprawki znacząco poprawią wynik naszego technikum. Warto podkreślić, że absolwenci technikum oprócz egzaminu maturalnego zdawali również egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach, a wyniki tychże znane będą w sierpniu tego roku – mówi dyrektor szkoły Maciej Marcinkowski.

W krobskim Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych do egzaminu dojrzałości przystąpiło 71 uczniów liceum i 29 technikum. Ze zdanej matury może się cieszyć 62 licealistów i 18 uczniów technikum.

- Osiągnęliśmy w tym roku 80% średnią zdawalność. W Liceum Ogólnokształcącym 1 uczeń, a w Technikum 3 uczniów nie zdało egzaminu z dwóch przedmiotów. Pozostali będą mieli możliwość przystąpić w sierpniu do egzaminu poprawkowego z j. angielskiego i matematyki – podsumowuje Lech Bem, dyrektor szkoły.

W Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu do matury przystąpiło łącznie 52 uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum. Egzamin dojrzałości zdało 39 osób. Możliwość poprawki zachowało 11 maturzystów.

- Tegoroczni absolwenci osiągnęli wyższe średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych w porównaniu z poprzednimi latami. Poprawiła się  zdecydowanie zdawalność ( technikum 82 %, liceum 66 % ). Tegoroczni absolwenci uzyskali 100 % zdawalności z j. niemieckiego w części ustnej i pisemnej, 100 % zdawalności z j.angielskiego w części ustnej i 96 % w części pisemnej, 100 % zdawalności z j.polskiego w części pisemnej i 97 % w części  ustnej.  Słabiej wypadł egzamin z  matematyki,  ale w porównaniu z poprzednim rokiem zdecydowanie poprawił się średni wynik i zdawalność  z tego przedmiotu – mówi szefowa szkoły Bożena Ryczkowska.

W sumie w powiecie gostyńskim maturę zdało 325 uczniów (83,8%). Egzaminu nie zaliczyły 63 osoby, jednak 55 z nich będzie mogło stanąć do poprawek w sierpniu.

Tegoroczny egzamin maturalny w Polsce zdało 79,5% uczniów. W Wielkopolsce zmagania z maturą zakończyło pozytywnie 78% zdających.  (dw, dane Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu)

Pogoda Gostyń z serwisu