Kopalnia na zawsze zmieni nasz region

kopalniaMiliardowe straty dla lokalnych przedsiębiorstw i rolników, bezpowrotne zniszczenie zbiorników słodkich wód podziemnych, degradacja środowiska naturalnego – taki czarny scenariusz przedstawiali naukowcy i eksperci podczas konferencji poświęconej budowie odkrywki węgla brunatnego na naszych terenach.

Konferencję w Rokosowie zorganizowało Stowarzyszenie Przedsiębiorczość dla Ekologii skupiające największe firmy z branży spożywczej działające na naszym terenie. Wzięli w niej udział senator Marian Poślednik, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, starostowie, burmistrzowie i wójtowie z samorządów z naszego regionu. Gośćmi organizatorów byli także członkowie Stowarzyszenia Nasz Dom, lokalni przedsiębiorcy oraz naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Polskiej Akademii Nauk.
- Chcemy w sposób spokojny i merytoryczny, w oparciu o obiektywne dane naukowe, przedstawiać wszystkie argumenty za i przeciw tej inwestycji. Decyzję o budowie kopalni, która na wiele pokoleń zmieni charakter tej części Wielkopolski, można podjąć wyłącznie znając rachunek potencjalnych zysków i realnych strat – mówił Leszek Wenderski, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorczość dla Ekologii.
Naukowcy dzielili się z zebranymi wynikami badań na wpływem budowy odkrywki na środowisko naturalne.
– Inwestycja oznaczać będzie m.in. bezpowrotne zniszczenie zbiorników
słodkich wód podziemnych na terenie złoża oraz znaczące obniżenie poziomu wód gruntowych – przekonywał prof. dr hab. Jan Przybyłek z Instytutu Geologii UAM, który swe stwierdzenia opierał na wynikach najświeższych badań prowadzonych wspólnie z z prof. dr. hab. Józefem Górskim z Instytutu Geologii UAM i dr. Stanisławem Dąbrowskim Biura Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych Hydroconsult.
- Wartość strat w rolnictwie i przetwórstwie, spowodowanych budową odkrywki, wskazuje jednoznacznie, że nie ma ona uzasadnienia ekonomicznego i jest szkodliwa nie tylko dla interesów lokalnej gospodarki, ale również dla całej Polski – mówił dr Benedykt Pepliński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Dane potwierdzające czarny scenariusz zapaści ekonomicznej branży spożywczej zawierały ekspertyzy przygotowane dla firmy Pudliszki.

- Budowa kopalni oznaczać będzie dla nas straty rzędu nawet 800 milionów złotych na przestrzeni 10 lat – zaznaczał Robert Kubiak przedstawiciel zakładu z Pudliszek.
Jak podkreślali naukowcy wybudowanie kopalni węgla brunatnego oznaczać będzie bezpowrotne zmiany na naszym terenie.

- Choć eksploatacja węgla brunatnego jest działalnością o charakterze czasowym, to skutki wynikające z tej formy działalności bezpowrotnie zmienią wyjątkowy w skali regionu charakter tej części województwa – mówił Mateusz Krygier z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Stowarzyszenie Przedsiębiorczość dla Ekologi planuje w najbliższym czasie prezentacje kolejnych wyników badań i analiz dotyczących negatywnych konsekwencji budowy odkrywki. (foto. facebook.stopkopalni, dw)

Pogoda Gostyń z serwisu