Reportaże

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Gostyniu


W czwartek na nadzwyczajnej sesji zebrali się gostyńscy radni. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia decyzji wojewody wielkopolskiego zmieniającej nazwę ulicy 27 stycznia w Gostyniu. Wojewoda nakazał zmianę nazwy na z dotychczasowej na ulicę Andrzeja Bobkowskiego. (dw)

W cieniu Napoleona – Spotkania z przeszłością


Co ma wspólnego Napoleon ze Świętą Górą? Wielu z Was zapewne zna słynną historię o próbie uprowadzenia cesarza opisaną przez Waldemara Łysiaka w powieści „Szachista”. Zobaczcie jak do tej sprawy podeszła ekipa Spotkań z przeszłością. (dw)

Z ziemi włoskiej do polskiej


Wyrzeźbiona została z jednego z najpiękniejszych marmurów świata we włoskiej miejscowości Lassa. Stamtąd trafiła do Czachorowa. Okupację przetrwała w piwnicy, pod zwałami węgla. Od kilkudziesięciu lat stoi przy gostyńskiej farze. Zobacz niesamowitą historię figury Matki Boskiej i człowieka, który sprowadził ją do Polski. (dw)

J. Kulak – Mam takie założenie, że w następnych latach będziemy chcieli spłacić w całości kredyt gminy


111 milionów złotych dochodów, 112 milionów wydatków w tym ponad 15 milionów na inwestycje – taki plan finansowy na przyszły rok przyjęła Rada Miejska w Gostyniu. W dyskusji nad uchwałą budżetowa radni spierali się między innymi o inwestycje w sołectwach, szczególnie o budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Daleszynie. Ostatecznie jednak przyjęli stosunkiem głosów 18 – za, przy 3 wstrzymujacych się projekt zaproponowany przez burmistrza Jerzego Kulaka. Włodarz zapowiedział też że jego celem jest całkowita spłata 13 milionów zł. zadłużenia gminy w ciągu następnych 4 lat. Zobacz co znalazło się w budżecie Gminy Gostyń na 2018 rok. (dw)

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Gostyniu


Budżet Gminy Gostyń na 2018 rok przyjęli rajcy podczas 34 Sesji Rady Miejskiej w Gostyniu. W porządku obrad czwartkowego posiedzenia było także podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2018 – 2024 oraz wnioski i zapytania radnych. Zapraszamy do obejrzenia obrad.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Gostyniu


Gostyńscy radni obradowali na XXXIII Sesji Rady Miejskiej. Wśród podejmowanych uchwał znalazły się między innymi te dotyczące zmian w budżecie, nadania imienia nowemu rondu i ulicy w Gostyniu, a także przekształceń gminnych szkół. Zapraszamy do obejrzenia sesji.

Pogoda Gostyń z serwisu